Sukcesja – jak idą zmiany legislacyjne w tym temacie?

Temat sukcesji znany jest przedsiębiorcom zrzeszonym w Północnej Izbie Gospodarczej dzięki aktywnej działalności zrzeszonych podmiotów, a przede wszystkim działalności Marii Olszewskiej i Adama Stadnika. Co zmieniły ostatnie miesiące w tym niezwykle istotnym, ale jednocześnie skomplikowanym temacie? Temat sukcesji nie zniknął. […]