Sukcesja to nie tylko przekazanie aktywów

Rozmowa z Pawłem Tomczykowskim, partnerem zarządzającym, prezesem Kancelarii Ożóg Tomczykowski Czy pojęcia sukcesji i transferu międzypokoleniowego można uznać za synonimy? Paweł Tomczykowski, partner zarządzający, prezes Kancelarii Ożóg Tomczykowski: W swej praktyce wyróżniam trzy określenia: dziedziczenie, transfer międzypokoleniowy i sukcesję. Dziedziczenie jest […]

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej bublem prawnym – ocenia KIDP

Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) apeluje o uwzględnienie jej opinii w pracach nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Projektodawca nie likwiduje barier prawnych, a zwłaszcza podatkowych umożliwiających przekazanie przedsiębiorstwa następcom prawnym, a wręcz je zwiększa – apeluje KIDP. […]

Prezes Północnej Izby Gospodarczej Jarosław Tarczyński: musimy mówić o sukcesji!

Sekcja ds. sukcesji działająca w ramach Północnej Izby Gospodarczej bierze sobie za zadanie edukowanie przedsiębiorców w tym trudnym, ale bardzo ważnym temacie. Działalność aktywistów docenia Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosław Tarczyński, który skomentował jak istotny jest to temat. […]

Sukcesja – jak idą zmiany legislacyjne w tym temacie?

Temat sukcesji znany jest przedsiębiorcom zrzeszonym w Północnej Izbie Gospodarczej dzięki aktywnej działalności zrzeszonych podmiotów, a przede wszystkim działalności Marii Olszewskiej i Adama Stadnika. Co zmieniły ostatnie miesiące w tym niezwykle istotnym, ale jednocześnie skomplikowanym temacie? Temat sukcesji nie zniknął. […]